Nierfalenspreekuur

Wanneer uw nieren slecht werken (nierinsufficiëntie) bezoekt u waarschijnlijk met enige regelmaat een internist die gespecialiseerd is in nierziekten (nefroloog). Als uw nierfunctie gedaald is tot 20% of lager, wordt u doorverwezen naar de nierfalenpolikliniek.

Op dit spreekuur ziet u verschillende hulpverleners met wie u samen gaat beslissen hoe de rest van uw behandeling eruit gaat zien.

Nefroloog

Bij de nefroloog bespreekt u of de nierfunctie stabiel blijft of dat deze achteruit is gegaan. Voordat u uw afspraak heeft met uw nefroloog moet u bloed laten prikken bij het laboratorium. Dit kan in dezelfde week of tenminste 1 uur van te voren. Hiervoor krijgt u formulieren mee. Met dit bloedonderzoek kan de arts uw nierfunctie controleren. Bij een verminderde nierfunctie kunnen er verstoringen van bijvoorbeeld bloedgehalte of kalium in het bloed plaatsvinden. Hiervoor moet u medicatie slikken. De arts zal aan de hand van de bloeduitslagen bespreken of u met nieuwe medicijnenmoet starten of dat er medicatie aangepast moet worden. U kunt uw klachten bespreken en zo nodig worden die behandeld.  De behandeling is erop gericht om verdere achteruitgang van de nierfunctie te vertragen en klachten te behandelen. Ook gaat de nefroloog in op de toekomstige behandeling als de nierfunctie verder achteruit gaat.

Verpleegkundig specialist of verpleegkundige

Hier start u met een voorlichtingstraject. De verpleegkundige bespreekt verschillende vormen van nierfunctievervangende therapie met u. U kunt denken aan niertransplantatie, bloeddialyse (hemodialyse) of buikvliesdialyse (peritoneaal dialyse). Ook bespreken we wat er gebeurt als u niet wil starten met zo n soort behandeling (conservatieve therapie). De verpleegkundige kijkt samen met u wat het beste bij u past.

Diëtiste

De diëtiste is een deskundige op het gebied van voeding en dieet. De diëtiste bekijkt samen met u uw voedingspatroon en geeft advies als dit aangepast moet worden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u van bepaalde voedingsmiddelen (koolhydraten, vetten, eiwitten) meer of juist minder moet nemen om te zorgen dat u in goede conditie blijft en dat uw nierfunctie minder snel achteruitgaat.

Maatschappelijk werker

Met de maatschappelijk werker kunt u uw zorgen en vragen delen over het verwerken van uw ziekte, de gevolgen hiervan op uw relatie, gezin of sociale leven etc. Ook vragen over werk, verzekeringen en huisvesting kunt u hier bespreken.

Internist-ouderengeneeskunde

De internist-ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in de ouder wordende mens. Deze internist kan goed inschatten hoe zwaar een eventuele dialysebehandeling zal zijn voor u, of het mogelijk is dit thuis te doen en of u extra thuiszorg nodig heeft. De internist-ouderengeneeskunde kijkt ook hoe het sociale netwerk om u heen is om zo tot een advies te komen.

Uw partner en/of kind(eren) zijn ook welkom bij alle gesprekken.