Mineraalhuishouding en botziekte bij nierziektes

Verschillende nierziektes kunnen een negatief effect hebben op uw botten en skelet. U loopt dan een verhoogd risico op botbreuken, dit heeft te maken met een verstoorde mineraal huishouding. Nieren spelen een centrale rol in regulatie van bijvoorbeeld calcium en fosfaat.

Zowel specifieke tubulaire stoornissen als nierfalen in het algemeen leiden tot ontregelingen van mineraalhuishouding met vele gevolgen, waardoor de kwaliteit van botweefsel afneemt. De afdeling nefrologie heeft voor dit onderwerp specifieke aandacht op zowel patiëntenzorg als wetenschappelijk onderzoek.

Nierschade kan nadelige gevolgen hebben voor uw botten. De nieren spelen namelijk een grote rol in het reguleren van mineralen als calcium, fosfaat en magnesium. Bij afwijkende waarden kan dat uw botten verzwakken, waardoor u meer risico loopt op botbreuken. Ook spelen vitamine D en verschillende hormonen hierin een rol (zoals bijschildklierhormoon en het fosfaatregulerende FGF23).

De behandeling is er op gericht om verdere achteruitgang van uw botten te voorkomen:

  • regelmatig bloedafnames om de voortgang te meten en medicijnen hierop af te stemmen
  • begeleiding van een diëtist
  • advies om te blijven sporten en bewegen

Sinds vele jaren is de afdeling nefrologie onderdeel van een multidisciplinair team (waaronder ook de afdelingen endocrinologie, radiologie, en het endocrinologisch laboratorium), dat volledig is toegerust om de precieze aard van deze ontregelingen te achterhalen en te behandelen. Het Amsterdam UMC, locatie VUMC, is het enige ziekenhuis in Nederland waar diagnostische botbiopten afgenomen en beoordeeld kunnen worden. Deze expertise, samen met de beschikbaarheid van moderne methodes voor het bepalen van een grote variëteit aan uitslagen, die de oorzaak en ernst van deze aandoeningen kunnen aangeven, hebben ertoe geleid dat de afdeling nefrologie hiervoor in de loop van jaren een landelijke topreferente functie heeft gekregen.

Meer informatie