Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Endocrinologie

Endocrinologie

Endocrinologie is het vakgebied binnen de interne geneeskunde dat zich bezighoudt met hormonen. Hormonen zijn stoffen die worden afgescheiden in het bloed door endocriene klieren:

  • De hypofyse (hersenaanhangsel),
  • De schildklier,
  • De bijschildklieren,
  • De bijnieren,
  • Het hormoonproducerende deel van de alvleesklier (pancreas),
  • De geslachtsklieren (gonaden)

Hormonen worden ook op andere plaatsen in het lichaam gemaakt zoals in de lever, de maag, de nieren en de botten.

Op de polikliniek endocrinologie worden patiënten behandeld met ziekten van de endocriene klieren. Het gaat dan vooral over ziekten van de hypofyse, de schildklier, de bijnieren, de testikels en suikerziekte (diabetes). Ook patiënten met schildkliernodi, schildklierkanker en andere endocriene tumoren worden door endocrinologen behandeld. Er is bijzondere aandacht voor botziekten zoals osteoporose en andere stofwisselingsziekten van het skelet.
 

Waar houdt de afdeling endocrinologie zich mee bezig?

De afdeling endocrinologie verricht naast patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diabetes, metabole botziekten, andrologie (aandoeningen waarbij minder mannelijk geslachtshormoon wordt gemaakt) en neuro-endocriene tumoren, zoals tumoren van de hypofyse en van de schildklier.

De afdeling is nauw betrokken bij het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie. Het NFU expertisecentrum Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP) is onderdeel van de afdeling endocrinologie.

Wij geven bovendien onderwijs aan medisch studenten, in de specialistische opleiding interne geneeskunde, in het aandachtsgebied endocrinologie voor de opleiding internist-endocrinoloog en nascholing aan internisten en internist-endocrinologen. 

Stafleden

Dr. L.I. Arwert
Drs. E.B. Conemans
Dr. E.W.C.M. van Dam
Dr. K.M.A. Dreijerink
Prof. Dr. M.L. Drent
Dr. E.M.W. Eekhoff
Prof. dr. M. den Heijer , sectiehoofd
Dr. R.T. de Jongh
Dr. R. IJzerman

De polikliniek endocrinologie is een onderdeel van de polikliniek interne geneeskunde.
De polikliniek is als volgt bereikbaar: tel: 020-444 1120, internegeneeskunde@vumc.nl .

Calcium- en botstofwisseling

De sectie endocrinologie houdt zich met name bezig met de zorg voor patiënten met calcium- en botziekten. Hieronder vallen osteoporose, osteomalacie (Engelse ziekte), de ziekte van Paget, osteogenesis imperfecta, fibreuze dysplasie en nog enige zeldzame metabole botziekten. De patiënten met osteoporose vormen het grootste aandeel. Huisartsen uit Amsterdam en omgeving en specialisten uit de regio west maar ook uit het hele land verwijzen hun patiënten naar de endocrinologische polikliniek voor topreferente zorg op het gebied van osteoporose en andere metabole botziekten. Patiënten die ouder zijn dan 50 jaar en op de spoedeisende hulp worden behandeld vanwege een fractuur krijgen een uitnodiging voor een botdichtheidsmeting, een vragenlijst en daarna een afspraak op de polikliniek endocrinologie in verband met mogelijke osteoporose. Indien er osteoporose bestaat krijgen zij een behandelingsadvies. Dit gebeurt op de fractuur- en osteoporosepoli, een onderdeel van de polikliniek endocrinologie. Op dit gebied wordt samengewerkt met de afdeling reumatologie.
Patiënten met ernstige osteoporose of met andere metabole botziekten kunnen in het algemeen binnen twee weken op de polikliniek endocrinologie worden gezien. Er bestaan uitgebreide mogelijkheden voor diagnostiek zoals botdensitometrie (botdichtheidsmetingen), verschillende soorten scans, botbiopsieën en een veelheid aan bepalingen in bloed en urine ondermeer om de stofwisselingsactiviteiten in het bot vast te stellen.

Diabetescentrum

Het diabetescentrum van het VUmc staat voor goede patiëntenzorg en patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Hier vindt u de site van het diabetescentrum .

Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie

Het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZcG) behandelt patiënten met genderdysforie. Personen met genderdysforie (transgenders) voelen dat hun geboortegeslacht niet past bij het geslacht dat zij ervaren en (willen) uiten.

Vragen

Algemene vragen over endocrinologie of over interne geneeskunde kunt u stellen bij het servicecentrum patient en zorgverlener . U kunt hier ook terecht voor voor algemene vragen over ziektebeelden en de mogelijkheden van onderzoek en behandeling binnen het VU medisch centrum. Bovendien kunt u de informatiefolder die verschijnt na het openen van de link gebruiken voor het bespreken of indienen van een klacht .

printen