Behandeling van een hersentumor

De behandeling van een hersentumor is afhankelijk van de aard van de tumor en de plek van de tumor in de hersenen of in de hersenvliezen. De behandeling van een tumor die zijn oorsprong heeft in de hersenen is vaak anders dan een uitzaaiing van een tumor op een andere plek in het lichaam.

Bij elke behandeling krijgt de patiënt  uitgebreide informatie van de arts of verpleegkundig
specialisten.

Operatie 

Bij het operatief verwijderen van de tumor  wordt op een zo veilig mogelijke manier zoveel mogelijk afwijkend weefsel weggenomen, afhankelijk van de plek van de tumor in de hersenen. Het verwijderen van de tumor of een deel ervan zal meestal een snelle verlichting van de klachten geven. Het volledig verwijderen van de tumor hangt af van het type tumor en is in veel gevallen  niet mogelijk omdat deze vaak in de buurt van hersenweefsel met belangrijke functies ligt. Daarom zal er dan  een restje tumorweefsel of tumorcellen achter blijven in de rand van het gebied. Afhankelijk van de conditie van de patiënt en het type hersentumor volgt er vaak een nabehandeling met bestraling en/of chemotherapie om de tumorcellen in de rand van de operatieholte zoveel mogelijk te vernietigen.

Meer over de operatie

Chemotherapie 

Chemotherapie is de behandeling van de tumor met medicijnen, de zogenaamde cytostatica. Doel van de chemotherapie is de kwaadaardige cellen zoveel mogelijk te vernietigen, terwijl gezonde cellen zo min mogelijk last ondervinden van de chemotherapie.

Een kuur is de periode waarin de medicijnen worden toegediend. Het aantal kuren dat wordt gegeven, hangt samen met de manier waarop de patiënt de medicijnen verdraagt en van de manier waarop de tumor reageert op de behandeling. Verdraagt iemand de chemotherapie goed en reageert de tumor gunstig op de toediening van de cytostatica (dit kan betekenen dat de hersentumor in omvang afneemt of stabiel blijft), dan zal de behandeling worden voortgezet.

Radiotherapie 

Radiotherapie maakt gebruik van straling die wordt opgewekt met een hoge elektrische energie. Deze straling dringt diep door in het weefsel en veroorzaakt schade aan de cel. Gezonde cellen herstellen beter van deze stralenschade dan tumorcellen.

Het doel van radiotherapie bij hersentumoren is tweeledig: het bestrijden van de tumor en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt. Bij een hersentumor die bij een operatie is verwijderd, maar waarvan een stukje is achtergebleven ligt de nadruk van de radiotherapie op het bestrijden van de tumor. Bij kwaadaardige hersentumoren die niet verwijderd kunnen worden, ligt de nadruk op het remmen van de tumorgroei waardoor de klachten van de patiënt verminderen.

Meer over chemoradiatie na operatie

Wat heeft u voor alternatieve mogelijkheden?
Binnen Hersentumorcentrum Amsterdam staan we open voor alternatieve mogelijkheden. We behandelen alleen op basis van wetenschappelijk bewijs. Bespreek mogelijkheden met uw behandelend arts.