Spreekuur second opinion voor hersentumoren

De diagnose is soms duidelijk maar wat nu? Mensen die meer zekerheid willen hebben over hun voorgestelde behandeling, kunnen terecht bij het Hersentumorcentrum voor een second opinion.

Hoe vraag ik een second opinion aan?

Patiënten vragen een second opinion via hun behandelend specialist. Hij of zij kan de aanvraag indienen door een mail te sturen aan verwijzershca@vumc.nl

Let op:

Zodra alle informatie/ verwijsbrief / MRI’s en CT-scans binnen zijn bellen wij voor een afspraak.

De MRI’s en CT-scans kunnen door uw behandeld arts per CD aangeleverd worden of digitaal worden verzonden.

Wat is een second opinion?

Een hersentumor is complex en de behandeling ervan vaak intensief. Mogelijk zijn er vragen over de diagnose of de behandeling. Dan kan het prettig zijn om de mening van een ander expertteam te vragen. De medisch specialist die de second opinion geeft, bekijkt uw situatie goed en geeft samen met het behandelteam een advies aan uw behandelend specialist. Soms wordt de behandeling overgenomen. Een second opinion is geen motie van wantrouwen richting de eigen behandelaar. Soms stelt de behandelend arts zelf voor om de mening van een ander expertteam te vragen.

Medewerking van uw behandelend arts

Voor het vragen van een tweede mening is het prettig wanneer de behandelend arts medewerking verleend, maar het is niet noodzakelijk. Ook de huisarts kan bemiddelen bij het verkrijgen van een tweede mening. Om een second opinion te geven hebben wij het medisch dossier nodig. Deze is op te vragen bij de behandeld arts. Bovendien hebben wij een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. Het is verstandig om vooraf bij de ziektekostenverzekeraar te informeren of zij een second opinion vergoeden.

Gastenverblijf

Wie voor een second opinion afspraak komt en niet in de buurt woont, kan logeren in het Gastenverblijf. Het Gastenverblijf bevindt zich vlakbij ons ziekenhuis, op de hoek van De Boelelaan en de Amstelveenseweg in Amsterdam.