Hersentumoren en epilepsie 

Epileptische aanvallen komen veel voor bij patiënten met een hersentumor. In de behandeling van patiënten met een hersentumor is niet altijd voldoende aandacht voor de grote invloed die epilepsie in het dagelijks leven kan hebben.

Het Hersentumorcentrum Amsterdam brengt hierin verandering door het bestrijden van epilepsie als een belangrijk onderdeel van de behandeling te zien. Naast het gebruik van medicatie is het mogelijk om bij operaties van hersentumoren de epilepsie effectief te opereren. Het Hersentumorcentrum werkt hierin nauw samen met het behandelteam Epilepsiechirurgie.

Epilepsiechirurgie bij laaggradige gliomen

Bij laaggradige gliomen is epilepsie vaak de eerste uiting van de hersentumor. In ons Hersentumorcentrum hebben we veel ervaring met het verwijderen van deze gezwellen. Vaak betreft dit gebieden in- en bij  de hersenen, waar zich belangrijke functies bevinden. Zoals spraakvermogen, gezichtsvelden, aansturing van een arm of been, etc. Het gaat dan ook vaak om ingrepen waarbij de patiënt tijdens een gedeelte van de operatie wakker gemaakt wordt, om deze functies zo in kaart te kunnen brengen. Daarbij kunnen dan epilepsiechirurgische evaluaties en technieken gebruikt worden. Als het lukt om een gezwel grotendeels weg te halen, kan het aantal epileptische aanvallen sterk verminderen. Er is 70 % kans dat er na de operatie helemaal geen aanvallen meer optreden. Naast het oncologische voordeel van een uitgebreide verwijdering van de tumor is het dus ook mogelijk om de epilepsie effectief chirurgisch te bestrijden.

Epilepsiechirurgie bij stabiele resttumoren 

Als het gelukt is een hersentumor onder controle te krijgen door een operatie of andere behandeling kan epilepsie een zeer hinderlijk verschijnsel blijven, ondanks behandeling met meerdere anti-epileptica. Dan kan een operatie tegen de epilepsie zinvol zijn. Bespreek dit -wanneer u interesse heeft- met uw behandelend arts. Vaak zijn er toch nog restanten tumor of omgevend littekenweefsel aanwezig, van waaruit de epilepsie ontstaat. De werkgroep epilepsiechirurgie kan dit in kaart brengen en kijken of een veilige en effectieve aanvullende operatie mogelijk is. Ook hiervoor geldt, dat er een flinke kans is, van 60-80%, dat de patiënt na een epilepsiechirurgische ingreep aanvalsvrij wordt.