CT-scan

De letters CT staan voor computertomografie. Een CT-scan is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van röntgenstralen en een computer. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel die langzaam door een ring schuift. Die ring is ongeveer zeventig centimeter breed. In de ring bevindt zich een röntgenbuis waarmee de foto's worden gemaakt. De röntgenbuis draait tijdens het maken van de foto's rond. Dat maakt enig lawaai. Vanuit die buis worden röntgenstralen door uw lichaam gestuurd.

De stralen worden opgevangen en omgezet in elektrische signalen. Die signalen worden weer verwerkt door een computer. In verband met de röntgenstralen kan een eventuele begeleider tijdens het uitvoeren van het onderzoek niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte. Alleen in bijzondere situaties is dit mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan. Het onderzoek is, afgezien van het eventueel inbrengen van een infuus, niet pijnlijk en duurt vanaf dat men is opgeroepen gemiddeld vijftien minuten.

Jodiumhoudend contrastvloeistof

Contrastvloeistof

Voor het zichtbaar maken van de bloedvaten en van sommige organen is het nodig een contrastvloeistof te gebruiken. Als dat bij u nodig is, wordt er een infuus ingebracht waardoor tijdens het onderzoek een jodiumhoudende contrastvloeistof wordt ingespoten. Tijdens het inspuiten kunt u kortdurend een warm gevoel krijgen. Jodiumhoudend contrastmiddel wordt al vele jaren gebruikt om de resultaten van het onderzoek te verbeteren. Het betreft een veilig middel, waarbij slechts zelden bijwerkingen worden gezien. Bij sommige patiënten kan een tijdelijke of blijvende verslechtering van de werking van de nieren voorkomen. Indien u hierop een verhoogd risico heeft, zal uw aanvrager u hier over informeren en u, indien nodig, doorverwijzen naar de afdeling nefrologie. Als u na een eerder onderzoek met contrasttoediening via het infuus een allergische reactie heeft gehad waarvoor behandeling noodzakelijk was, zult u voorafgaand aan het CT onderzoek medicijnen moeten innemen. Hiervoor krijgt u een recept van uw behandelend arts. Indien bij het maken van de afspraak bovenstaande niet met u besproken is, dan moet u contact opnemen met uw behandelend arts.

Borstvoeding

Een zeer klein deel van de contrastvloeistof kan in de moedermelk terecht komen en door de baby worden gedronken. Deze hoeveelheid is echter zo klein dat er geen zorg hoeft te bestaan voor nadelige gevolgen voor de baby. Het is dan ook niet nodig om tijdelijk met de borstvoeding te stoppen.

Jodium en schildklieraandoeningen

In jodiumhoudende contrastmiddelen is het jodium gebonden aan een andere stof. Er komt ook een geringe hoeveelheid zogenoemd vrij jodium voor in deze contrastmiddelen. Dit is van belang indien u op korte termijn mogelijk behandeld zult worden met radioactief jodium (131J) voor kwaadaardige aandoeningen van de schildklier. Ook diagnostisch onderzoek met dit middel op de afdeling nucleaire geneeskunde zal enige tijd niet mogelijk zijn. Met korte termijn wordt hier bedoeld een periode van een half jaar. Als u weet dat dit zeker of mogelijk zal gebeuren, meldt u dit dan bij uw behandelend specialist, internist of bij de afdeling radiologie. Er kan dan nagegaan worden welke andere mogelijkheden er zijn voor u.

Voorbereiding thuis

CT-scan van de bloedvaten (CTA)

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

CT-scan algemeen

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Zwangerschap

Het is ongewenst dit onderzoek uit te voeren tijdens de zwangerschap. Bestaat er een kans dat u zwanger bent, neemt u dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u onder contact.

Na het onderzoek

De foto’s die zijn gemaakt worden beoordeeld door een gespecialiseerde arts, de radioloog. Deze geeft de informatie door aan de behandelend arts. Van hem of haar krijgt u vervolgens de uitslag.

Verhinderd?

Voor u is een bepaalde tijd gereserveerd. Het is dus belangrijk dat u op de afgesproken tijd komt. Als u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, belt u dan even af. In die tijd kunnen wij iemand anders onderzoeken.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of bellen met de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde, telefoon (020) 444 2874.