Hoe verloopt een bezoek aan het Hersentumorcentrum?

Op maandagmiddag en donderdag zijn er gezamenlijke spreekuren van de neurologen, medisch oncologen, neurochirurgen, en artsen in opleiding (onder supervisie van de betreffende specialist) en verpleegkundig specialisten.

Reguliere afspraken

Voor een eerste afspraak is 40 minuten gereserveerd en voor een controleafspraak 20 minuten. Uw arts haalt u op uit de wachtkamer. We streven ernaar dat u iedere keer dezelfde arts spreekt, maar als dat onverhoopt niet mogelijk is, spreekt u een collega-arts. Voorafgaand aan de spreekuren wordt de persoonlijke situatie besproken van alle patiënten die het spreekuur bezoeken, dus ook als u een collega-arts spreekt is deze volledig op de hoogte van de details over uw behandeling. 

Combinatie-afspraak

We stemmen de afspraken met de verschillende specialisten zoveel mogelijk op elkaar af. Zo mogelijk combineren we de afspraak. In het geval van een combinatie-afspraak spreekt u de verschillende specialisten gelijktijdig in dezelfde spreekkamer. Dit heeft als voordeel dat u minder vaak uw ziektegeschiedenis of uw huidige klachten hoeft te vertellen en de specialisten direct met elkaar over uw situatie of behandeling kunnen overleggen. 

Multidisciplinair overleg

Elke maandag en woensdag vindt na de spreekuren een multidisciplinaire bespreking plaats, waaraan het gehele behandelteam deelneemt. Tijdens dit overleg bespreken we elke patiënt die voor het eerst onze polikliniek bezocht heeft en elke patiënt bij wie al een behandeling gestart is en bij wie zich een verandering in de ziekte heeft voorgedaan. Zo komen we tot een zorgvuldig behandeladvies. 

Behandeladvies

Voor het geven van een goed behandeladvies is het van belang dat de artsen u voorafgaand aan het multidisciplinair overleg gesproken en eventueel onderzocht hebben. Dit betekent dat u tijdens het voorafgaande polikliniekbezoek niet altijd meteen het uiteindelijk behandeladvies te horen krijgt, maar pas na deze bespreking. We streven er wel naar zo snel mogelijk na de bespreking het behandelingsadvies met u te bespreken, telefonisch of op de polikliniek. 

Het behandeladvies kan bijvoorbeeld bestaan uit opereren, bestralen, chemotherapie of een combinatie van deze behandelingen, of een afwachtend beleid. Dit is van verschillende factoren afhankelijk, zoals het type tumor, uw algehele conditie en eventuele eerdere behandelingen.