Voordat er een behandeling wordt gestart, wordt eerst een diagnose bevestigd of gesteld. Dit is vaak bepalend voor een behandeling. Foto’s die door andere medische centra zijn gemaakt worden gebruikt. Soms is het nodig om aanvullend beeldmateriaal te maken.

Wat kan ik tijdens een afspraak verwachten?

Voor een eerste afspraak is 60 minuten gereserveerd en voor een controleafspraak 30 minuten. Uw arts haalt u op uit de wachtkamer. We streven ernaar dat u iedere keer dezelfde arts spreekt, maar als dat onverhoopt niet mogelijk is, spreekt u een collega-arts. Als u een collega-arts spreekt is deze volledig op de hoogte van de details over uw behandeling.

Wat is een combinatie-afspraak?

We stemmen de afspraken met de verschillende specialisten zoveel mogelijk op elkaar af. Zo mogelijk combineren we de afspraak. In het geval van een combinatie-afspraak spreekt u de verschillende specialisten gelijktijdig in dezelfde spreekkamer. Dit heeft als voordeel dat u minder vaak uw ziektegeschiedenis of uw huidige klachten hoeft te vertellen en de specialisten direct met elkaar over uw situatie of behandeling kunnen overleggen.

Waarom is er een multidisciplinair overleg? Wat is het?

Elke maandag en woensdag vindt een multidisciplinaire bespreking plaats, waaraan het gehele behandelteam deelneemt. Tijdens dit overleg bespreken we elke patiënt die voor het eerst onze polikliniek bezocht heeft en elke patiënt bij wie al een behandeling gestart is en bij wie zich een verandering in de ziekte heeft voorgedaan. Zo komen we tot een zorgvuldig behandeladvies.

Wanneer krijg ik mijn behandeladvies?

Voor het geven van een goed behandeladvies is het van belang dat de artsen u voorafgaand aan het multidisciplinair overleg gesproken en eventueel onderzocht hebben. Dit betekent dat u tijdens het voorafgaande polikliniekbezoek niet altijd meteen het definitieve behandeladvies te horen krijgt, maar pas na deze bespreking. We streven er wel naar zo snel mogelijk na de bespreking het behandelingsadvies met u te bespreken, telefonisch of op de polikliniek.

Het behandeladvies kan bestaan uit een operatie, bestralingen, chemotherapie of een combinatie van deze behandelingen. Daarnaast kan het advies een afwachtend beleid zijn. Een afwachtend beleid betekent dat er even geen grote ingrepen worden gedaan om te kijken hoe de tumor zich ontwikkelt. Welke behandeling u krijgt is van verschillende factoren afhankelijk, zoals het type tumor, uw algehele conditie en eventuele eerdere behandelingen. In overleg met het behandelteam en u kan ook besloten worden geen behandeling te starten.

Op maandagmiddag en donderdag zijn er gezamenlijke spreekuren van de neurologen, medisch oncologen, neurochirurgen, en artsen in opleiding (onder supervisie van de betreffende specialist) en verpleegkundig consulenten/specialisten.

Onderzoek en diagnose hersentumoren

Om de juiste diagnose te kunnen stellen, moeten er onderzoeken worden uitgevoerd. De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden:

MRI-scan

CT-scan