Chemoradiatie na operatie

Bij de operatie (craniotomie) wordt op een zo veilig mogelijke manier zoveel mogelijk afwijkend weefsel weggenomen, afhankelijk van de plek van de tumor in de hersenen.

Het verwijderen van de tumor of een deel ervan zal meestal een snelle verlichting van de klachten geven. Het volledig verwijderen van de tumor is niet mogelijk omdat deze vaak in de buurt van hersenweefsel met belangrijke functies ligt. Vrijwel altijd zal er een restje tumorweefsel of tumorcellen achter blijven in de rand van het gebied. Afhankelijk van de conditie van de patiënt volgt er vaak een nabehandeling met bestraling en chemotherapie (chemoradiatie) om de tumorcellen in de rand van de operatieholte zoveel mogelijk te vernietigen

Chemotherapie

Chemotherapie is de behandeling van de tumor met medicijnen, de zogenaamde cytostatica. Doel van de chemotherapie is de kwaadaardige cellen zoveel mogelijk te vernietigen, terwijl gezonde cellen zo min mogelijk last ondervinden van de chemotherapie. Een kuur is de periode waarin de medicijnen worden toegediend. Het aantal kuren dat wordt gegeven, hangt samen met de manier waarop de patiënt de medicijnen verdraagt en van de manier waarop de tumor reageert op de behandeling. Verdraagt u de chemotherapie goed en reageert de tumor gunstig op de toediening van de cytostatica (dit kan betekenen dat het ziekteproces in omvang afneemt of stabiel blijft), dan zal de behandeling worden voortgezet.

Radiotherapie

Radiotherapie maakt gebruik van straling die wordt opgewekt met een hoge elektrische energie. Deze straling dringt diep door in het weefsel en veroorzaakt schade aan de cel. Gezonde cellen herstellen beter van deze stralenschade dan tumorcellen. Het doel van radiotherapie bij hersentumoren is tweeledig: het bestrijden van de tumor en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt. Bij een hersentumor die bij een operatie is verwijderd, maar waarvan een stukje is achtergebleven ligt de nadruk van de radiotherapie op het bestrijden van de tumor. Bij kwaadaardige hersentumoren die niet verwijderd kunnen worden, ligt de nadruk op het remmen van de tumorgroei waardoor de klachten van de patiënt verminderen.

Masker maken

Bij bestraling op het hoofd moet er een bestralingsmasker gemaakt worden. Het masker zorgt ervoor dat u tijdens de bestralingen volledig stil en precies in dezelfde houding ligt. Het masker wordt gemaakt in de zogeheten moulagekamer.

Bestralingsmasker (bij een tumor in het hoofd-halsgebied)

Als u bestraald moet worden op uw hoofd of hals, maken we ter voorbereiding een bestralingsmasker. Dit masker wordt gemaakt van kunststof, met ruimte voor uw neus, mond en ogen, zodat u gewoon kunt zien en ademhalen. Het masker zorgt ervoor dat u tijdens de bestralingen volledig stil en precies in dezelfde houding ligt. Ook kunnen op het masker lijnen worden getekend om de houding te markeren waarin u moet worden bestraald. Het masker wordt gemaakt in de zogeheten moulagekamer. U gaat daar op een tafel liggen met uw hoofd in een hoofdsteun. De kunststof waar we het masker van maken wordt in warm water gelegd zodat het vervormbaar wordt. Daarna wordt het om uw hoofd heen gelegd en vastgemaakt aan de hoofdsteun. Na 5 tot 20 minuten (afhankelijk van het soort bestraling) heeft het masker de vorm van uw hoofd gekregen en is het stevig geworden. Het masker wordt gedurende uw behandeling door ons bewaard.