Nieuwsberichten

Bereikbaarheid METc VUmc in verband met vakantie, verlof en ziekte van collega's 27-07-2022
Nieuw model Proefpersoneninformatie (PIF) voor volwassenen beschikbaar op de CCMO-website
27-7-2022
TECHNISCH ADVIES INDIENEN BIJ MEDISCH HULPMIDDELENSTUDIES
12-5-2022
Nieuwe tarieven voor de beoordeling van geneesmiddelonderzoek (CTR) en klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen (MDR) vanaf 31 januari 2022
18 januari 2022
Vergaderfrequentie 2022 28-12-2021
Zowel METC AMC als METc VUmc werken nu met de digitale portal Research Manager 26-11-2021
Implementatie van CTIS (Europees portaal voor het indienen van geneesmiddelenonderzoek) 3-11-2021
Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) per 1 november 2021 verplicht voor geneesmiddelenonderzoek 1-11-2021
Nieuw document: Checklist WMO-indieningen METc VUmc 24-06-2021
Webinar: Implementatie van nieuwe Medical Devices Regulation (MDR) met betrekking tot medisch wetenschappelijk onderzoek in Amsterdam UMC 21-06-2021
Medical Devices Regulation (MDR) van toepassing per 26 mei 2021 14-06-2021
Wij horen graag wat u van Research Manager vindt 21-04-2021
Harmonisatie toetsing biobanken en uitgiftes 01-03-2021
Medical Device Regulation (MDR) 11-02-2021
Ondersteuning bij het gebruik van Research Manager 12-10-2020
Research Manager METc VUmc is live! 01-10-2020
Research manager 07-09-2020
METc - DB - TcB zomerreces 13-07-2020
Verplichte CWO voortoets WMO-protocollen afgeschaft 09-07-2020
Verhuizing METc VUmc 15-05-2020
Nieuwe EU verordening medische hulpmiddelen met een jaar uitgesteld naar 26 mei 2021 13-05-2020
Toelichting op het beleid van Amsterdam UMC en op het advies van de CCMO voor de uitvoering van al het WMO-plichtige onderzoek ten tijde van de beperkende maatregelen door het coronavirus 20-03-2020
Tijdelijke opschorting verplichting ‘natte’ handtekening op besluiten METC VUmc en aanbiedingsbrieven i.v.m. beperkende maatregelen rondom het Corona-virus 18-03-2020·         Advies voor de uitvoering van klinisch onderzoek ten tijde van de beperkende maatregelen door het coronavirus 16-03-2020
Proefpersoneninformatie voor kinderen jonger dan 16 jaar: nieuw model 21-11-2019·         Aanvullende documentatie Lokale Uitvoerbaarheid WMO-onderzoek 30-10-2019
Nieuwe versie beschikbaar van het document: Vragenlijst Niet-WMO 05-08-2019
Nieuwe procedure METc VUmc: onderzoeksdossiers indienen per e-mail 25-04-2019