Medisch specialistische vervolgopleidingenVUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen. We adviseren en ondersteunen (plaatsvervangend) opleiders en supervisoren met docentprofessionalisering, kwaliteitszorg en opleidingsplannen. We verzorgen de ambtelijke ondersteuning van de Centrale Opleidingscommissie en Regionale Centrale Opleidingscommissie en geven beleidsadvies op bestuursniveau. Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) hebben we een breed discipline overstijgend scholingsaanbod en intervisie.

Kwaliteit van opleidingen tot specialist

Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Discipline Overstijgend Onderwijs

Teach the Teacher

Basis Kwalificatie Onderwijs