Leiderschaps-, team- & persoonlijke ontwikkeling


Leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling van (zorg)professionals en (aankomende) leidinggevenden binnen Amsterdam UMC en andere zorginstellingen is onontbeerlijk voor organisaties die hoogwaardige zorg moeten leveren. Onze trainers en coaches dragen bij aan die ontwikkeling. We bieden diverse excellente leergangen en trainingen, coaching, procesbegeleiding en intervisie met betrekking tot leiderschap, samenwerken, communicatie, visie, strategie en cultuur.

Contactpersoon

Nicole Hermans, e-mail: n.p.t.hermans@amsterdamumc.nl telnr. 020 - 44 41766

Microsoft Office trainingen

Nieuws en artikelen

Exploreren en reflecteren - jezelf onder de loep
Een coach om te leren “het gewoon even te laten rollen”
Net echt - Oefenen in gesimuleerde situaties voorkomt fouten in de praktijk

Leertraject Verbindend Leiderschap voor nieuwe leidinggevenden
Leren vanuit de context van het eigen ziekenhuis - Leergang Clinical Leadership
COSTA Interprofessioneel: elkaar snappen, daar draait het om

Meer dan even een momentje in het nu

Het perfecte terrasje
MDO-observatietrainingen: Bewustwording van patronen zorgt voor beter overleg
Teams zijn de basis van de zorg
Training en begeleiding van promovendi: ook voor ervaren promotors