Basisopleidingen medisch ondersteunend

Medisch ondersteunende opleidingen zijn inservice-opleidingen waarin geïntegreerd leren het uitgangspunt is: werken en leren zijn met elkaar verweven en versterken elkaar. 

OK opleidingen

Radiologie opleidingen

Nascholingen