Opleiding Klinisch Chemisch Analist

Als klinisch chemisch analist werk je op de afdeling klinische chemie ten dienste van alle andere afdelingen in het ziekenhuis, zoals de verpleegafdeling, spoedeisende hulp, intensive care afdeling of de operatieafdeling. Tijdens je werk sta je in contact met patiënten, artsen en verpleegkundigen. Na het behalen van het diploma draai je ook weekend-, avond- en nachtdiensten. Je moet een sterk gestel en stalen zenuwen hebben.

In 2016 zal de opleiding tot KCA helaas niet starten. Je kunt in het voorjaar van 2017 bij VUmc Amstel Academie informeren of de opleiding weer van start zal gaan. Houd ook onze website én de websites van de aangesloten ziekenhuizen in de gaten voor meer informatie over een opleidingsplaats.

 

De opleiding bestaat uit 2 delen:

 1. BVP, beroepsvoorbereidende periode van 6 maanden. De BVP geeft een algemene oriëntatie op het werk van de beroepsbeoefenaar in de intramurale gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder op dat van analist.
 2. De BBP, Beroeps Begeleidende Periode. Het onderwijs binnen d BBP is competentiegericht. Dit houdt in dat de beroepssituaties centraal staan bij het geven van het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat je op basis van kennis, vaardigheden en houding doelmatig moet kunnen handelen in verschillende beroepssituaties. Daarnaast moet je de gemaakte keuzes en beslissingen die je tijdens je handelingen maakt kunnen verantwoorden en erop kunnen reflecteren.

  De competenties waaraan je werkt zijn:
  1 Analyse voorbereiden
  2 Analyse uitvoeren
  3 Meetwaarden beoordelen en rapporteren
  4 Coördineren en organiseren van eigen werkzaamheden
  5 Begeleiden en voorlichten
  6 Werken met geavanceerde medisch-technische apparatuur
  7 Handelen in acute situaties
  8 Assisteren bij medische (be)handelingen
  9 Samenwerken in mono- en multidisciplinair verband
  10 Professionaliseren van eigen handelen
  11 Gebruiken van informatie- en communicatie technologie
  12 Meewerken aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering

  Het praktijkdeel wordt verzorgd door deelnemende ziekenhuizen en is verdeeld in 6 praktijkleerperioden over 32 maanden.

In 2016 zal de opleiding tot KCA helaas niet starten. Je kunt in het voorjaar van 2017 bij VUmc Amstel Academie informeren of de opleiding weer van start zal gaan. Houd ook onze website én de websites van de aangesloten ziekenhuizen in de gaten voor meer informatie over een opleidingsplaats.

 

Doelgroep

Je dient een HAVO diploma (bij voorkeur profiel Natuur & Gezondheid) of een MBO diploma op niveau 4 of een ontheffing van de vooropleidingseis te bezitten.

Duur

Een beroepsvoorbereidende periode van 6 maanden en een beroepsbegeleidende periode over 32 maanden.

Prijs

De prijs van de opleiding bedraagt in 2016  5.250 euro per lesjaar.  

Startdata

In 2016 zal de opleiding tot KCA helaas niet starten. Je kunt in het voorjaar van 2017 bij VUmc Amstel Academie informeren of de opleiding weer van start zal gaan. Houd ook onze website én de websites van de aangesloten ziekenhuizen in de gaten voor meer informatie over een opleidingsplaats.

Toelatingseisen Medisch Ondersteunende Opleidingen
Iedere medisch ondersteunende opleiding kent eigen toelatingseisen; deze staan vermeld bij de afzonderlijke opleiding.

Inschrijfprocedure
1.  Solliciteer 6 maanden vóór de aanvang van de opleiding bij het ziekenhuis van jouw keuze. Een ziekenhuis heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen, dus wees er op tijd bij. Weet je niet aan wie je de sollicitatiebrief moet sturen, neem dan contact op met Personeelszaken. Zij kunnen je vertellen aan wie je de brief kunt richten en of je aan de gestelde eisen voldoet.
2.  Het ziekenhuis neemt vervolgens contact met je op. Als besloten wordt dat je in aanmerking komt voor het volgen van de opleiding, wordt er een leer-arbeidsovereenkomst afgesloten.
3.  Het ziekenhuis meldt jou aan bij VUmc Amstel Academie die de inschrijving verder in gang zet en afhandelt. Ruimschoots op tijd ontvang je alle benodigde informatie 


Bevestiging van aanmelding en betaling
Na sluiting van de aanmeldingtermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd.
De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen
Op grond van erkenning van eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient de instelling, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Kosten
De opleidingskosten (2015) bedragen: eerste leerjaar 5250; tweede leerjaar 5250; derde leerjaar 5250,-. Het betalen van de opleidingskosten verloopt via de deelnemende instelling. Iedere instelling hanteert met de (toekomstige) student een eigen regeling van betalen bij stoppen opleiding, declareren van boekengelden en reiskosten.


Annulering
Na ontvangst van een door de instelling ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, wordt de aangemelde student definitief in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden VUmc Amstel Academie.


In 2016 zal de opleiding tot KCA helaas niet starten. Je kunt in het voorjaar van 2017 bij VUmc Amstel Academie informeren of de opleiding weer van start zal gaan. Houd ook onze website én de websites van de aangesloten ziekenhuizen in de gaten voor meer informatie over een opleidingsplaats.

Klinisch Chemisch Analist: ervaringen en aanbevelingen

Deze opleiding wordt verzorgd door VUmc Amstel Academie

printen