Gábor Ösz

Camera Obscura: The Liquid Horizon No. 17, 2001 
Cibachrome, 126 × 247 cm

Aanwinst 2002, collectie VUmc, Amsterdam UMC

De titel Camera Obscura verwijst naar de werkwijze van de kunstenaar Gábor Ösz. Hij maakte voor zijn serie Liquid horizon van Scheveningen tot Le Havre foto’s vanuit bunkers langs de kust. Daarvoor gebruikte hij een speciale techniek. In de bunker hing hij een enorm groot fotopapier op. Het bunkergat maakte hij dicht tot op een paar millimeter na. Door dit gaatje liet hij het licht vijf uur achter elkaar binnenvallen op het lichtgevoelige papier. Zo ontstond dit beeld met hier en daar wat onscherpe stukjes als gevolg van een beweging. Het zal duidelijk zijn, met deze techniek kun je maar één afdruk maken. Het fotopapier is het originele fotopapier zoals het ook in de bunker heeft gehangen aan de kust van Normandië. De zwarte plekjes in de hoeken verwijzen daar nog naar, op die plaatsen zaten de knijpers waaraan het papier was opgehangen.