Katrin Korfmann

Nightwatch, 2001      
Video, 6 min

Aanwinst 2003, collectie VUmc, Amsterdam UMC

Nightwatch is het eerste videokunstwerk dat in het ziekenhuis te zien is. En er valt veel te zien op dit werk van de Duitse kunstenares Katrin Korfmann. Zij plaatste haar camera pal voor de Nachtwacht in Rijksmuseum. Deze keer niet gericht op het kunstwerk zelf, maar op het publiek. En dan zie je hoe mensen zich gedragen als ze naar dit meesterwerk kijken. De een nadert het werk, al kauwgom kauwend, zo dicht mogelijk en gaat als het moet pontificaal voor een ander staan. De meesten zitten en hangen op een bankje aandachtig of juist verveeld te kijken, of lezen in een boekje wat ze zouden kunnen zien. Als je het zo bekijkt, is het een rommeltje. Misschien wel net zo’n rommeltje als het gezelschap dat moest poseren voor Rembrandt. Beide kunstenaars verbeelden, met hun eigen technieken, de werkelijkheid van hun tijd.