Peter Struycken

Peter Struycken - Zonder tite - 1984

Zonder titel, 1984
Installatie, pvc

Opdracht 1982 collectie VUmc, Amsterdam UMC

Het werk van Peter Struycken is stevig verankerd in de Nederlandse beeldende kunst. Als kunstenaar heeft hij zijn sporen verdiend maar een nog grotere bekendheid geniet hij vanwege zijn ontwerp van het uit stippen opgebouwde portret van koningin Beatrix voor een postzegel. Struycken was een pionier van de met computer gegenereerde kunstwerken waarbij een weldoordacht systeem aan de basis ligt van het uiteindelijke werk. Door een systematische aanpak van het maakproces weet hij met kleur en vorm processen in gang te zetten die zijn herkenbare stijl tekenen. Samen met Berend Hendriks geldt hij als grondlegger van de 'Arnhemse School': een beweging in de kunst die zich kenmerkt door het integreren van stedenbouw, architectuur en beeldende kunst.

Voor de nieuwbouw van de polikliniek ontwierp Strucken een door hem geformuleerde ‘nieuwe ornamentiek’. Voor een luttele 1500 m2 aan wanden rondom de centrale vide in het gebouw ontwikkelde Struycken een computerprogramma om een driedimensionale structuur van de vijf verdiepingen en 97 wanden te krijgen. In rood geel en blauw liet hij kunststof schijven produceren die in acht verschillende posities op de wanden zijn gemonteerd. In totaal hangen er 771 van deze schijven in het gebouw. Volgens de kunstenaar is ‘hiermee … het beoogde doel, het inbrengen van een verlevendiging van de architectonische ruimte, gerealiseerd.’