Gerco de Ruijter

Z.T. (nr. 0004), 2003
Foto op aluminium, 200 × 84 cm

Aanwinst 2003, collectie VUmc, Amsterdam UMC

Gerco de Ruijter fotografeert vanuit de lucht, niet vanuit een vliegtuig maar met behulp van een vlieger. Hij kiest een goede positie, bepaalt de windrichting en laat zijn vlieger - voorzien van een camera - op tot ongeveer twintig meter hoogte. Bestuurd vanaf de grond maakt deze camera foto's van kreken, grondpatronen, weilanden en boomaanplantingen. Hoewel hij zijn vlieger inmiddels door en door kent en weet welk gebied hij met zijn camera wil aftasten, is het steeds weer een verrassing als De Ruijter zijn filmrol heeft ontwikkeld. En dat is nu juist het leuke van deze werkwijze, vindt De Ruijter. ‘Als je door een zoeker kijkt, beperkt dat je zichtveld. Je kunt dan zo gefocust zijn op iets wat je wilt vastleggen, dat je andere dingen over het hoofd ziet. Die openbaren zich dan pas bij het afdrukken.’ Deze foto heeft geen enkel ijkpunt om je aan vast te klampen. Er ontbreekt een horizon, er is geen boven- of onderkant. Je ziet alleen donkere vlakken in sponsachtige groene vormen. Bij nader inzien blijkt het grasland met een stroompje en hier en daar een schaap. De foto doet denken aan een abstract schilderij, waarop de verf met groot gebaar is aangebracht, vermengd met korrels zand of stukjes spons.