Onderzoek door jeugdartsen (i.o.)

De Academische Werkplaats begeleidt onderzoek door jeugdartsen in opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid.

We helpen je bijvoorbeeld op weg met het formuleren van een onderzoeksvraag, met de opzet van een protocol of een indiening bij de METc. Bij voorkeur sluit je onderzoek aan bij één van onze lopende projecten of de lopende projecten van de onderzoeksgroep, dan kunnen we het hele onderzoek begeleiden.

Consultatie en advies team – Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek

In 2017 en 2018 heeft Pauline Jansen-Kalma, jeugdarts in opleiding tot arts M&G (aios), onderzoek gedaan naar het consultatie en advies team jeugd ggz (C en A team). Huisartsen en jeugdconsulenten van gemeenten vragen het C en A team om advies of consultatie voor kinderen met psychosociale problemen. De vraag is dan of de JGZ deze problemen al kon voorzien?  Pauline deed daarom onderzoek naar de voorspellende waarde van de SDQ bij kinderen die aangemeld zijn bij het C en A team. Deze kinderen bleken hogere SDQ-scores te hebben in vergelijking met een controlegroep.

‘Een aios heeft praktijk-expertise en veel inhoudelijke kennis. Samen met  wetenschappelijke ondersteuning vanuit de universiteit weet je precies wat zinvol, nuttig en goed onderzoek is voor de praktijk. Het is een echte win-win situatie’, vertelt Sumayah Vandenbussche, die Pauline begeleidde.

Pauline bewerkt haar onderzoek ‘Signaleren we met de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) eerder de ontwikkeling van psychische problemen bij de jeugd?’ tot een artikel.

Het gebruik van activity trackers bij peuters - JGZ Kennemerland

Lineke Dogger deed voor haar opleiding tot arts M&G een onderzoek naar het gebruik van activity trackers bij peuters. Ze kreeg begeleiding van VUmc onderzoekers bij de opzet en het studieprotocol.

Een activity tracker is een ​elektronisch polsbandje dat beweging en  gezondheidsgegevens verzamelt. Met een kleine RCT onderzocht Lineke of peuters meer gaan bewegen wanneer hun ouders feedback krijgen over het aantal stappen. Dit bleek niet het geval te zijn. Wel hadden sommige ouders begeleiding door de JGZ gewild bij het gebruik van de activity tracker. ‘Het is misschien nuttig om ouders te begeleiden en hen zo te motiveren om meer te gaan bewegen. De vraag is of zulke begeleiding meer effect zal laten zien op lange termijn, dat weten we niet uit mijn onderzoek’, vertelt Lineke.

In 2018 is haar artikel in JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg gepubliceerd.

Interesse?


Stuur dan je motivatiebrief, CV en je cijferlijst naar Mariëtte Hoogsteder, m.hoogsteder@amsterdamumc.nl
Een kort gesprek maakt deel uit van de selectie.