De doelstellingen van de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid zijn:

  • Verbetering van de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg (binnen en buiten het basispakket JGZ) en andere preventieve zorg voor jeugd, inclusief gezondheidsbevordering.
  • Ontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg en preventieve zorg voor jeugd als fundament in het nieuwe jeugdstelsel.

Dit doen we door:

  1. Onderzoek naar en inzet van betrouwbare en valide instrumenten voor signalering van gezondheids-, ontwikkelings- en opvoedproblemen van -9 maanden tot 23 jaar.
  2. Onderzoek naar en ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een effectief preventief-, zorgaanbod en zorginnovaties gericht op jeugd en gezondheid.
  3. Vormgeven en uitvoeren van onderwijs aan geneeskundestudenten; en opleiding en begeleiding van jeugdartsen en artsen Maatschappij & Gezondheid.
  4. Samenwerking en (wetenschappelijke) kennis actief delen met gemeenten en ketenpartners.
Deze ingesloten video kan niet worden getoond vanwege uw cookie instellingen. Pas uw instellingen aan op de privacypagina, of bekijk de video op YouTube.

Academische werkplaatsen zijn niet er niet alleen voor onderzoekers en praktijkprofessionals, maar ook voor gemeenten. Gemeenten hebben immers de taak om de gezondheid van al hun inwoners, dus ook jeugd, te bevorderen. In dit filmpje komen onderzoekers, wethouders en beleidsmedewerkers aan het woord over de kracht van Academische Werkplaatsen: samenwerken aan effectieve lokale publieke gezondheid.

Visie

De jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke rol in de preventie van gezondheids-, ontwikkelings- en opvoedproblemen bij jeugd. De nadruk ligt op preventie, normaliseren, vroegtijdig signaleren en tijdig de juiste zorg inschakelen. Door preventie is enorme gezondheidswinst te behalen, in het bijzonder voor kwetsbare kinderen en hun ouders. Dit vraagt om valide screeningsinstrumenten en effectieve interventies.

Het is niet vanzelfsprekend dat wetenschappelijke kennis op het gebied van jeugd en gezondheid de weg naar de praktijk vindt; hier willen we actief aan bijdragen. Andersom geldt ook dat vraagstukken uit de praktijk en het beleid niet vanzelf doordringen in onderzoek. Dit vraagt om gelijkwaardige samenwerking tussen onderzoekers, professionals in de JGZ en gemeenten, en ook met scholen, sociale wijkteams / ouder-kindteams, jeugdhulp en jeugd-GGZ. We vinden het belangrijk om de JGZ en de transformatie van het jeugdstelsel te ondersteunen met praktijk- en beleidsgericht onderzoek.
De wereld verandert snel; wat vroeger effectief was, hoeft dat nu niet meer te zijn; ouders en hun kinderen hebben andere verwachtingen. Innoveren is dus belangrijk, evenals die innovaties vervolgens wetenschappelijk te onderbouwen.

Met de activiteiten vanuit de Academische Werkplaats willen we bijdragen aan betere kansen voor jeugd om op te groeien als blije en gezonde kinderen en jongeren.