De Eerste Hapjes (2010)

Intro

In De Eerste Hapjes is onderzocht of een folder met bijbehorende website, ontwikkeld door Het voedingscentrum, effectief ouders ondersteunt bij het introduceren van vaste voeding bij zuigelingen. Het onderzoek heeft plaats gevonden in opdracht van het Voedingscentrum door GGD Zaanstreek-Waterland en VUmc. Via  een gecontroleerde trial is het effect onderzocht.

Resultaten

De kennis van ouders die de folder kregen en gewezen werden op de website nam toe in vergelijking met ouders die de gebruikelijke zorg kregen. De folder is zowel door ouders als door jeugdverpleegkundigen positief geëvalueerd. In de JGZ kan de folder een zinvolle bijdrage bieden aan de ondersteuning van ouders bij de introductie van vaste voeding.

Onderzoeker: Sarita Kalidien Praktijkbegeleidster: Janine van Leeuwen, stafarts GGD  Zaanstreek-Waterland Projectleider: Marlou L.A. de Kroon Periode: 2010

Meer informatie? Neem contact op met Daniëlle van der Aa (d.vanderaa@vumc.nl) of Mariëtte Hoogsteder (m.hoogsteder@vumc.nl).