JUMP-in: Beweging stimuleren op school (2013)

Intro

JUMP-in is gericht op het stimuleren van beweging, sport en gezonde voeding, ter preventie van overgewicht bij kinderen van 4 tot 12 jaar. Het programma is ontwikkeld door de GGD Amsterdam en DMO Sport en wordt sinds 2002 op basisscholen in Amsterdamse achterstandswijken uitgevoerd. In dit project is het onderdeel beweging en sportparticipatie verder ontwikkeld en op effecten onderzocht bij 9 interventiescholen en 10 controlescholen.

Klik hier voor het proefschrift.

Resultaten

Kinderen gingen meer sporten en hadden een grotere fitheid. De dagelijkse hoeveelheid beweging of buitenspelen veranderde niet. Er zijn geen effecten op mentaal welbevinden gevonden, maar kinderen die gedurende het hele onderzoek aan sport deelnamen, hadden minder depressieve klachten.
Jump-in vergroot de sociale steun vanuit ouders. Op basis van het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan voor een haalbare, duurzame en effectieve implementatie van Jump-in die aansluit bij bestaande structuren en de lokale praktijk.

Het programma is verder verbeterd tot een complete integrale aanpak bewegen/voeding/overgewicht voor 4 tot 12 jarigen. Jump-in is een vast onderdeel van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht,  Er is speciale aandacht voor verschillende subgroepen van kinderen met een verhoogd risico (zoals inactieve kinderen, kinderen met overgewicht en kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling) met een structurele samenwerking tussen stadsdelen, basisscholen, lokale sportverenigingen, (jeugd)gezondheidszorg en welzijnsorganisaties

Onderzoeker: Judith de Meij
Projectleider: Prof. dr. J.M.M. Chin A Paw
Periode: 2013
Website: www.jump-in.nl   

Meer informatie? Neem contact op met Daniƫlle van der Aa (d.vanderaa@vumc.nl) of Mariƫtte Hoogsteder (m.hoogsteder@vumc.nl).