ADHD, bewegen en leren (2013-2014)

Intro

Lichamelijke activiteit op school zou een positief effect kunnen hebben op de leerprestaties van kinderen met ADHD. Het doel van dit project was daarom om meer inzicht te krijgen in hoe kinderen met ADHD, leerkrachten en zorgprofessionals denken over het effect en de haalbaarheid van meer beweging op school ter verbetering van de leerprestaties.

De meerderheid van alle geïnterviewden was positief over het inbedden van lichamelijke activiteiten op school. Bijvoorbeeld door klusjes/taakjes op school en in de klas of korte activiteiten tussen de lessen door. Kinderen met ADHD zoeken naar afwisseling om zich te kunnen blijven concentreren op taken of toetsen. Een leerling : 'Op school moet je wel heel vaak stilzitten!'

Leerkrachten stelden wel een aantal voorwaarden. Activiteiten zouden organisatorisch toepasbaar moeten zijn, de school moet voor faciliteiten en middelen zorgen en meer beweging zou geen extra tijdsdruk met zich mee mogen brengen.

Dit onderzoek biedt relevante aanknopingspunten voor het ontwikkelen van methodieken rond bewegen op school.

Onderzoekers: Léonie Uijtdewilligen, Daniëlle van der Aa,
Projectleiders: dr. Amika Singh, Prof dr. Mai Chin A Paw
Partners: VUmc, GGD Amsterdam, ABC onderwijsadviseurs
Periode: 2013-2014

Op basis van dit project is een groot vervolgonderzoek opgezet, SMART Moves! Zie smart-moves.nl

Klik voor een uitgebreidere samenvatting op onderstaande link.
Het volledige rapport is op te vragen bij Mariëtte Hoogsteder (m.hoogsteder@vumc.nl) of Daniëlle van der Aa (d.vanderaa@vumc.nl).