Enkele minuten voor alcohol in de JGZ (2013)

Intro

De GGD Zaanstreek-Waterland heeft onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de zogenaamde extra 'alcoholminuten'; een uitbreiding van het Periodiek Geneeskundig Onderzoek (PGO) op 10 à 11-jarige leeftijd in groep 7 met informatie over alcoholgebruik door jongeren.

Voorlichting aan ouders over alcoholgebruik door jongeren heeft een positief effect, het draagt bij aan de bereidheid van ouders om te investeren in de opvoeding van hun kinderen met het oog op de preventie van alcoholgebruik. De kennis van ouders over alcohol neemt toe, ook op iets langere termijn. Daarnaast versterkt de invloed die ouders denken uit te kunnen oefenen op het alcoholgebruik van hun kinderen door hun eigen opvoedstijl en voorbeeldgedrag.

Op basis van dit onderzoek blijft GGD Zaanstreek-Waterland extra voorlichting geven over alcoholgebruik tijdens PGO-10.

Onderzoekers: Willemijn Pas, Daniëlle van der Aa, Janine van Leeuwen, Annette Beerepoot, Marlou de Kroon
Partners: GGD Zaanstreek-Waterland, VUmc
Periode: 2013

Klik voor een uitgebreidere samenvatting op onderstaande link.

Het volledige rapport is op te vragen bij Mariëtte Hoogsteder (m.hoogsteder@vumc.nl) of Daniëlle van der Aa (d.vanderaa@vumc.nl).

De werkwijze van de voorlichting en het onderzoek zijn via een poster  op symposia en in workshops gepresenteerd, o.a. bij het Alcoholcongres maart 2016.