Vanuit de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid besteden we veel aandacht aan academisch onderwijs over de JGZ en over evidence-based handelen in de JGZ. De Academische Werkplaats levert een bijdrage in de opleiding Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen, Gezondheid & Leven en de master Health Sciences.

Geneeskunde

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en onderzoekers van VUmc die betrokken zijn bij de Academische Werkplaats dragen actief bij aan het onderwijs voor geneeskunde-studenten.

Dit gebeurt in de bachelor en masterfase bij in de vorm van colleges verzorgen, werkgroepen en begeleiding van co-assistenten. Daarnaast verlenen wij wetenschappelijke stages aan masterstudenten en artsen in opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid.

Wij verzorgen bijvoorbeeld de volgende activiteiten:  

-          Praktijkstage Academische Vorming bij Jeugd & Gezondheid (2e jaar bachelor)studenten maken kennis met de onderzoekslijn Jeugd & Gezondheid. Binnen het programma spreken zij een aantal onderzoekers en leren de studenten verschillende facetten van onderzoek doen; van het beoordelen van een onderzoeksprotocol, of het proces van een wetenschappelijk artikel schrijven, tot uitzoeken hoe de media onderzoek in beeld brengen.

-          JGZ Excursie (3e jaar bachelor) In de minor cursus ‘Child and Adolescent Public Health’ lopen geneeskundestudenten een dagdeel mee met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige bij een JGZ-organisatie in Noord-Holland. Naast het bijwonen van de consulten, komen de studenten in aanraking met preventie- en interventieprogramma’s die de JGZ uitvoert. Studenten leren de werkwijze, richtlijnen, organisatie en de reikwijdte van de JGZ kennen.

JGZ excursie caollage

-          Begeleiding Bachelorthesis (3e jaar bachelor)  - Docenten en onderzoekers van de afdeling Jeugd en Gezondheid begeleiden de bachelor thesis literature review. Zo hebben studenten in 2019 een thesis geschreven over ‘interventies bij kinderen met overgewicht’, ‘Participation of adolescents in preventive interventions for overweight and obesity’, ‘Prevention of Fetal lcohol Spectrum Disorder’, ‘Evidence on undescended testis in the first 4 years of life’ en ‘Maternal risk factors for child abuse and mother-child interaction’.

Gezondheidswetenschappen

In het eerste jaar van de bachelor gezondheidswetenschappen organiseren wij het vak Preventie. De cursus biedt inzicht in de uitgangspunten voor het planmatig opzetten van effectieve programma’s voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Studenten maken kennis met de determinanten van gezondheid en (on)gezond gedrag, onderzoek, de praktijk, beleid, organisatie, en praktische en ethische knelpunten rondom preventieprogramma’s.

In dit vak zijn ook collega’s betrokken vanuit de Academische Werkplaats.

In het blok Gezondheid, Zorg en Wetenschap (1e jaar bachelor) geven een Jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Amsterdam een college. Hierin leren studenten over de financiering, organisatie en uitvoering van de JGZ. Aan de hand van casussen worden verschillende onderwerpen behandeld en topics interactief besproken.

College Jeugdarts en jeugdverpleegkundige

Gezondheid & Leven, Gezondheidswetenschappen en Health Sciences

Voor deze opleidingen verzorgen wij stages.