Motoriek voorspellen bij kleuters met het Van Wiechen onderzoek (2014)

Intro

Een groeiend aantal kinderen heeft een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden De doelstelling van dit project was om een predictiemodel te ontwikkelen op basis van het Van Wiechenschema. Zo kan de JGZ bepalen welke kinderen vanaf 4-jarige leeftijd gemonitord moeten worden op hun motorische ontwikkeling of uitgebreid getest om een stoornis vast te stellen. Dit zou de overdracht tussen JGZ en de vakleerkracht gym op de basisschool sterk kunnen verbeteren. 

Bij 500 basisschoolleerlingen van 4 jaar is een uitgebreide motorische screening afgenomen (M-ABC2) afgenomen en zijn de uitslagen gekoppeld aan die op het Van Wiechenonderzoek (VWO).

Op basis van de resultaten blijkt dat het Van Wiechenonderzoek niet goed genoeg kan voorspellen of een kind een motorische ontwikkelingsachterstand heeft op kleuterleeftijd.

Onderzoekers: Marlou de Kroon, Paula van Dommelen, Astrid Nielen, Huub Toussaint
Partners: GGD Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam,  TNO, VUmc
Periode: oktober 2014

Klik voor een uitgebreidere samenvatting op onderstaande link.

Meer informatie? Neem contact op met Daniƫlle van der Aa (d.vanderaa@vumc.nl) of Mariƫtte Hoogsteder (m.hoogsteder@vumc.nl).