Masterstages

Behoeften van jongeren bij schoolverzuim en de M@ZL aanpak.

In 2018 zijn twee studentes voor dit project aan de slag gegaan. Eén van hen, Charlotte Eskens, deed onderzoek naar de behoeften van professionals bij schoolverzuim en de M@ZL aanpak, de ander naar behoeften van scholieren. Het ging om een combinatie stage bij GGD Flevoland en VUmc. ‘We gingen te werk met een voor ons nieuwe methode: Concept Mapping. Het was een uitdaging om zelf participanten te werven in Flevoland, maar daarom ook erg leuk als dat lukt!’. De studenten faciliteerden zelf de conceptmapping-sessies met jeugdartsen, mentoren, docenten en scholieren. ‘Het is erg waardevol geweest om dit te kunnen doen. Door met mensen in gesprek te gaan, hoor je ervaringen direct van de doelgroep’. De begeleiding vanuit zowel GGD Flevoland als VUmc zorgde voor een goede aansluiting van praktijk en wetenschap. ‘Dat maakt het een mooie combi’, aldus Charlotte.

Psychosociale problematiek bij kinderen van 4 tot 12 jaar

In de periode februari tot juli 2019 doet een Master student Health Sciences haar stage bij GGD Kennemerland. Zij doet zij onderzoek naar het verband tussen sociaaleconomische status en het risico van psychosociale problematiek bij kinderen van 4 tot 12 jaar. Hiervoor maakt zij gebruik van de gegevens van de GGD Kennemerland Monitor. Naast dagelijkse begeleiding bij de GGD, is er ook begeleiding vanuit Amsterdam UMC, locatie VUmc. 

Heb je interesse in een stageplaats bij dit of een ander project?

Stuur dan je motivatie, CV en cijferlijst naar Mariëtte Hoogsteder, m.hoogsteder@amsterdamumc.nl

Een kort gesprek maakt deel uit van de selectie.