Hieronder vindt u een overzicht van de lopende en afgeronde onderzoeken binnen of in samenwerking met de AWJG.

YHC4vmbo: inclusieve JGZ op het vmbo (2022-2027)

In dit project creëren we samen met leerlingen op het vmbo en JGZ-professionals een passender JGZ-aanbod, met als doel gezondheidsverschillen te verkleinen.

Psychosociale problemen en schoolziekteverzuim (2020 - )

In dit project onderzoeken we het verband tussen psychische problemen in groep 7 en schoolziekteverzuim op de middelbare school in de regio’s Kennemerland en Gooi en Vechtstreek.

Maternale kinkhoestvaccinaties (2020 -)

Vanaf de 22e week in hun zwangerschap kunnen vrouwen de maternale kinkhoestvaccinatie gratis krijgen. Zo is de baby al voor de geboorte beschermd tegen kinkhoest. In dit project onderzoeken we het bereik van deze vaccinaties in de regio’s Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

Troosten en slapen met de Happiest Baby-methode voor álle ouders (2021-2024)

Veel ouders vinden de start van ouderschap zwaar door slapeloze nachten of huilen van hun baby. In Nederland bereiden we aanstaande ouders nog weinig voor op het huilen, troosten en slapen van hun baby, terwijl dit belangrijk is voor een kansrijke start.

Kinderen over hun eigen gezondheid (2020-2026)

JGZ GGD Flevoland wil het preventief gezondheidsonderzoek in groep 7 (ook wel PGO10 jaar) samen met kinderen en ouders vernieuwen. We doen dit project in de Academische Werkplaats en in samenwerking met GGD Amsterdam, vanuit het programma Jij en Je Gezondheid (JEJG) in het basisonderwijs.

Mentale gezondheid en depressie vanuit het perspectief van jongeren (2019-2024)

Jongeren hebben hun eigen ideeën over mentale gezondheid. We zijn benieuwd hoe jongeren aankijken tegen preventie gericht op depressie en suïcide.

Vluchtelingenkinderen: vroege signalering en interventie bij psychische problemen

In dit project ontwikkelen we daarom een wetenschappelijk onderbouwde toolbox die JGZ-professionals helpt psychische problemen bij vluchtelingen kinderen sneller op te sporen en vervolgstappen te nemen.

Slaap en groei in de 1e 1000 dagen (2017-2021)

In dit project kijkt Margreet, jeugdarts/arts M+G bij GGD Amsterdam en onderzoeker, op verschillende manieren naar slaap en groei in de eerste 1000 dagen van het leven. Als gezonde slaap op babyleeftijd belangrijk is moeten we dit als professionals eerst begrijpen en leren hoe we ouders hierover kunnen adviseren.

Lekker gezond (2016-2020)

Dit project evalueert het gezonde voedingsbeleid van Jump-in. Jump-in ondersteunt basisscholen in het stimuleren van gezond beweeg- en eetgedrag onder hun leerlingen.

Gezond Opgroeien (2018-2022)

Het aanpakken van overgewicht en obesitas bij kinderen in Zaanstreek-Waterland door de versterking van het gezondheidsbeleid in vijf gemeenten.

Jij en Je Gezondheid (doorlopend)

Jij en Je Gezondheid is een digitale vragenlijst die de JGZ gebruikt bij de gezondheidsonderzoeken: in het primair onderwijs een vragenlijst voor ouders, in het voortgezet onderwijs een vragenlijst voor jongeren. De vragenlijst bestaat uit korte, betrouwbare en valide vragen.