Kleutercontacten in de JGZ (2012-2013)

Intro

In opdracht van de gemeente Graft-De Rijp onderzochten we of er een aanpassing moet komen in de contactmomenten voor de leeftijden 3;9 jaar en 5-6 jaar. Welke onderdelen kunnen worden aangepast met behoud of verbetering van de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit?

JGZ professionals zijn via vragenlijsten en in focusgroepen bevraagd. Uit de resultaten blijkt dat er onvoldoende reden voor aanpassing van de contactmomenten is op de leeftijden 3;9 jaar en 5-6 jaar. Ze achtten alle onderdelen nuttig en noodzakelijk. Wel wilden zij soms aspecten toevoegen of met een hogere frequentie onderzoeken, vooral groei en psychosociale problemen. Verder menen ze dat de vakleerkracht gym / beweging op de basisschool de motoriek van kinderen beter zou kunnen beoordelen. Zij zien kinderen immers iedere week.

Verder onderzoek naar flexibilisering is nodig, zodat de effecten van de verschillende onderdelen en de timing van de contactmomenten in samenhang met elkaar op lange termijn kunnen worden beoordeeld.

Onderzoekers: Marlou de Kroon, Willemijn Pas, Dylia Kuijvenhoven-Hagenaar, Tineke Rullmann, Mildred Sajet
Partners: GGD Hollands Noorden, VUmc
Periode: 2012 -  2013


Klik voor een uitgebreidere samenvatting op onderstaande link.

Het volledige rapport is op te vragen bij Mariëtte Hoogsteder (m.hoogsteder@vumc.nl ) of Daniëlle van der Aa (d.vanderaa@vumc.nl ).