VoorZorg: Preventie van kindermishandeling (2009-2014)

Intro

VoorZorg is een programma gericht op jonge zwangere vrouwen, met als doelstelling primaire preventie van kindermishandeling en ernstige ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen. VoorZorg is een vertaling en culturele aanpassing van het Nurse Family Partnership, in 1977 ontwikkeld door prof. David Olds. Het is in de VS onderzocht en effectief gebleken in drie gerandomiseerde trials.

In Nederland wordt het programma vanaf 2007 uitgevoerd. Eerst alleen in regio's die meededen met het effectonderzoek. Sinds is aangetoond dat VoorZorg ook hier effectief is, wordt het programma landelijk uitgerold door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Klik hier voor het proefschrift.

Resultaten

VoorZorg dringt kindermishandeling met de helft terug en huiselijk geweld komt minder voor. Daarnaast roken vrouwen minder, roken ze niet in het bijzijn van de baby en geven ze langer borstvoeding. Het programma is tevens kosteneffectief gebleken. 
VUmc heeft, in samenwerking met het NCJ, een infographic gemaakt van de opzet en resultaten van VoorZorg.

Onderzoeker: Jamila Mejdoubi
Projectleider: Prof. dr. R. Hirasing, dr. Silvia van den Heijkant
Periode: 2009 - 2014
Website: VoorZorg.info

Meer informatie? Neem contact op met Daniƫlle van der Aa (d.vanderaa@vumc.nl) of Mariƫtte Hoogsteder (m.hoogsteder@vumc.nl).