Ziekteverzuim reductie van mbo leerlingen (2016)

Intro

Frequent of langdurig ziekteverzuim is vaak een voorbode van voortijdige schooluitval. Ziekteverzuim is aan te pakken door gestructureerde ziekteverzuimbegeleiding. In opdracht van de gemeente en GGD Amsterdam heeft de Academische Werkplaats een ziekteverzuimprotocol voor het mbo ontwikkeld. Met de methode M@ZL voor het voortgezet onderwijs als basis, is  behoeftenonderzoek onder studenten uitgevoerd en interviews met zorgcoördinatoren, leerplichtambtenaren, jeugdartsen en anderen. Op twee mbo scholen werd een pilot uitgevoerd en geëvalueerd.

Jeugdartsen en zorgcoördinatoren beoordeelden het protocol positief. Vooral de gestructureerde werkwijze en de duidelijke verantwoordelijkheden van alle betrokkenen vond men prettig.  Studenten waren redelijk tevreden over het ziekteverzuimconsult met de jeugdarts.  Het ziekteverzuimprotocol draagt vermoedelijk bij aan het terugbrengen van ongeoorloofd ziekteverzuim en deels van geoorloofd verzuim. Het daadwerkelijke effect moet verder worden onderzocht. Belangrijke randvoorwaarde is dat jeugdartsen, zorgcoördinatoren en studieloopbaanbegeleiders voldoende tijd krijgen het protocol goed uit te voeren.

Voor het vervolg op dit project klik hier.

Resultaten

Klik voor een uitgebreidere samenvatting op onderstaande link.

In 2016 is het artikel 'Reducing sick leave of Dutch vocational students' verschenen in het International Journal of Public Health , zie hier.

Het volledige rapport is op te vragen bij Mariëtte Hoogsteder (m.hoogsteder@vumc.nl) of Daniëlle van der Aa (d.vanderaa@vumc.nl).