Validatie van de D-score (2013-2014)

Intro

GGD Zaanstreek-Waterland hecht veel belang aan tijdige herkenning van een ontwikkelingsachterstand. De doelstelling van dit kortlopend project was daarom om de voorspellende eigenschappen van de Development-score (D-score door TNO ontwikkeld), in een steekproef te valideren. Dit is gebeurd in een populatie van 5- tot 10-jarige kinderen in Zaanstreek-Waterland. 

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat de D-score verschilt tussen kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en kinderen zonder verstandelijke beperking. De D-score kan in principe in alle JGZ-organisaties uitgerold worden, als instrument ter ondersteuning voor vroegtijdige signalering van ontwikkelingsachterstand bij kinderen.

Onderzoekers: Marlou de Kroon, Elise Dusseldorp, Janine van Leeuwen, Paul Verkerk Partners: GGD Zaanstreek-Waterland, TNO Leiden, VUmc Periode: 2013 - oktober 2014 Klik voor een uitgebreidere samenvatting op onderstaande link. Meer informatie? Neem contact op met Daniƫlle van der Aa (d.vanderaa@vumc.nl) of Mariƫtte Hoogsteder (m.hoogsteder@vumc.nl).

Downloads