JGZ Kennemerland

Lid stuurgroep:
Margaret Brouwer, manager JGZ

Lokaal Coördinator:
Lucy Smit
, jeugdarts 0-4 / arts M&G   

Klik hier voor de website van JGZ Kennemerland.

JGZ Kennemerland participeert vanaf het begin in de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid (AWJG).

Lucy Smit Lucy Smit