Het schoolplein door de ogen van het kind (2013-2014)

Intro

Veel kinderen in Nederland bewegen te weinig. De gemeente Amsterdam wil dit veranderen en ziet aantrekkelijke schoolpleinen waar kinderen actief kunnen spelen en sporten als nieuwe standaard. Maar hoe ziet een dergelijk beweegvriendelijk schoolplein eruit? Kinderen uit groep 7/8 van drie verschillende Amsterdamse scholen gingen met een onderzoeker zelf op onderzoek uit.

De drie scholen hadden heel verschillende schoolpleinen, maar alle groepjes vonden vier aspecten belangrijk om leuk te kunnen spelen: fysieke inrichting, of het plein schoon en veilig is, de vrijheid om te spelen en sociale mogelijkheden voor samenspel. Als op deze vier domeinen voldoende wordt gescoord, kan spelen op het schoolplein leuk zijn. Afwisseling is belangrijk, bijvoorbeeld in spelletjes en speelmateriaal.

Dit onderzoek heeft de basis gelegd voor een schoolpleinscan waarmee de beweegvriendelijkheid van schoolpleinen door de ogen van het kind kan worden beoordeeld. Kinderen zijn de aangewezen personen om hun plein met zo'n instrument te scannen, omdat beleving een belangrijke rol speelt.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn hier gepubliceerd. 

Onderzoeker: Elsje Caro,
Projectleider: Teatske Altenburg ism Christine Dedding
Partners: GGD Amsterdam, VUmc
Periode: 2013-2014

Meer informatie? Neem contact op met Daniƫlle van der Aa (d.vanderaa@vumc.nl ) of Mariƫtte Hoogsteder (m.hoogsteder@vumc.nl ).