De Academische Werkplaats biedt stages voor bachelor- en masterstudenten van de opleidingen Geneeskunde, Gezondheid en Leven, Gezondheidswetenschappen en Bewegingswetenschappen. Soms ook voor andere opleidingen, zoals psychologie of pedagogiek.

We doen dit in samenwerking met de betrokken JGZ-organisaties en GGD-en. De stages sluiten aan bij lopende projecten. Heb je interesse in een stageplaats? Mail dan je cv, je  motivatie en je cijferlijst naar Mariëtte Hoogsteder - m.hoogsteder@amsterdamumc.nl.

Ook jeugdartsen/ aiossen 2e fase in opleiding tot arts M&G kunnen hun onderzoek doen in samenwerking met ons. Hierbij krijgen zij wetenschappelijke ondersteuning op maat van VUmc.

Neem contact op met Mariëtte Hoogsteder (m.hoogsteder@amsterdamumc.nl) als je interesse hebt.  

Meer weten? Klik links bij Bachelor-,  Masterstages of Onderzoek door jeugdartsen.