Gezond slapen (2016-2020)

Het project Gezond Slapen had als doel het stimuleren van de slaapgezondheid onder kinderen in de leeftijd 4-12 jaar in Amsterdam.

Dit project heeft Intervention Mapping gebruikt als leidraad; een kader om op een structurele manier programma's te ontwikkelen voor gezondheidsbevordering. Kinderen, ouders en gezondheidsprofessionals zijn betrokken bij de verschillende onderzoeken. In een later stadium is het perspectief van integraal gezondheidsbeleid meegenomen in het ontwikkelingsproces.

De onderzoekers hebben eerst onderzoek gedaan naar de determinanten van slaapgezondheid onder kinderen, om richting te kunnen geven aan de programmaontwikkeling. Allereerst door een literatuuronderzoek uit te voeren, gevolgd door een concept mapping studie waarin de perspectieven van kinderen, ouders en professionals werden onderzocht op factoren die van invloed kunnen zijn op de slaapgezondheid van kinderen. Deze inzichten zijn vervolgens getoetst door middel van een onderzoek waarbij ouders en kinderen een vragenlijst hebben ingevuld en een slaapdagboek hebben bijgehouden.

Bevindingen

Uit het onderzoek bleek dat ongezond slapen van kinderen een complex gezondheidsprobleem is, omdat de slaap van kinderen wordt beïnvloed door een grote variatie aan determinanten. Deze variatie aan determinanten vraagt om een aanpak die beleid overstijgt en verder reikt dan alleen het domein van de publieke volksgezondheid. In dit interview met onderzoeker Laura Belmon kun je meer lezen over de bevindingen van Gezond Slapen en over Laura’s ervaringen tijdens het onderzoek.

 

Resultaten en publicaties

 • Belmon LS, van Stralen MM, Busch V, Harmsen IA, Chinapaw MJM. What are the determinants of children's sleep behavior? A systematic review of longitudinal studies. Sleep Med Rev. 2019 Feb;43:60-70. doi: 10.1016/j.smrv.2018.09.007. PubMed-link
 • Belmon LS, Busch V, van Stralen MM, Stijnman DPM, Hidding LM, Harmsen IA, Chinapaw MJM. Child and Parent Perceived Determinants of Children's Inadequate Sleep Health. A Concept Mapping Study. Int J Environ Res Public Health. 2020 Feb 29;17(5):1583. doi: 10.3390/ijerph17051583.. PubMed-link
 • Belmon LS, Brasser FB, Busch V, van Stralen MM, Harmsen IA, Chinapaw MJM. Perceived Determinants of Children's Inadequate Sleep Health. A Concept Mapping Study among Professionals. Int J Environ Res Public Health. 2020 Oct 7;17(19):7315. doi: 10.3390/ijerph17197315. PubMed-link
 • Belmon LS, Komrij NL, Busch V, Oude Geerdink E, Heemskerk DM, de Bruin EJ, Chinapaw MJM, van Stralen MM. Correlates of inadequate sleep health among primary school children. J Sleep Res. 2022 Apr;31(2):e13483. doi: 10.1111/jsr.13483. PubMed-link
 • Intern beleidsadvies voor de gemeente Amsterdam

  Projectgegevens

  Onderzoeker: Laura Belmon, Vincent Busch, Maartje van Stralen
  Projectleider: Prof. dr. Mai Chin A Paw Praktijkorganisatie: GGD Amsterdam
  Andere betrokkenen: Amsterdam UMC (locatie VU Medisch Centrum), Vrije Universiteit
  Periode: 2016-2021
  Finaciers: Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht en Sarphati Amsterdam, research for healthy living Contactgegevensl.belmon@vumc.nl
  Laura Belmon Laura Belmon