VoorZorg-Verder (2016-2019)

VoorZorg-Verder is een methodiek die aansluit op VoorZorg. Het is integrale verpleegkundige ondersteuning voor zeer kwetsbare moeders vanuit de JGZ en richt zich op de gezondheid, ontwikkeling, opvoeding van peuters en kleuters.

VoorZorg werkt! Dat is aangetoond. Zowel VoorZorg-verpleegkundigen als moeders wilden graag verdere ondersteuning. Een kind tussen 2 en 6 ontwikkelt zich immers snel en dat vraagt nieuwe vaardigheden van moeders.

Dat is de aanleiding voor de ontwikkeling van de interventie VoorZorg-Verder. Inmiddels is er een pilot verricht, een procesevaluatie gedaan en een eerste evaluatie van de effecten. Nederland is het eerste land dat een vervolg op het VoorZorg programma heeft ontwikkeld en onderzocht.

Resultaten

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode 2016-2019. Lees de uitgebreide publiekssamenvatting van het project. Lees het rapport van het Verwey-Jonker instituut over de procesevaluatie van het programma VoorZorg-Verder. Verder zijn de onderzoekers momenteel bezig met twee wetenschappelijke artikelen, zodra deze gepubliceerd zijn, vermelden we dat hier.

Projectgegevens

Onderzoeker:   Ismahan Azrioual
Projectleider:  Silvia van den Heijkant i.s.m. MariĆ«tte Hoogsteder
Partners:   Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Verwey-Jonker instituut, GGD Hollands Noorden, GGD Amsterdam en Careyn Breda
Andere betrokkenen: gemeenten
Periode:  april 2016 - eind december 2019
Financiers: Fonds Nuts Ohra, programma Gezondheid Dichterbij.
Contactgegevens:  s.vandenheijkant@vumc.nl
Ismahan Azrioual Ismahan Azrioual