OER: Vraaggericht werken in de JGZ (2014-2019)

JGZ Kennemerland sluit aan bij de eigen verantwoordelijkheid en kracht van ouders. Om die reden is sinds 2014 op twee consultatiebureaus een nieuwe werkwijze ingevoerd: Ouders Eigen Regie (OER). Daarbij krijgen ouders de regie over het moment waarop ze contact hebben met de JGZ en met welke professional.

In dit project worden de effecten van deze nieuwe werkwijze OER onderzocht. Kennis over de effecten van eigen regie op bijvoorbeeld vaccinaties, screeningen, opkomst en tevredenheid van ouders is zeer relevant voor zowel uitvoerende professionals, managers als beleidsmakers bij gemeenten.

In het onderzoek vergelijken we de twee OER locaties met twee vergelijkbare locaties die de standaard JGZ werkwijze hanteren.

Projectgegevens

Onderzoekers: Lucy Smit, MariĆ«tte Hoogsteder, DaniĆ«lle Kornet-van der Aa 
Praktijkorganisatie: JGZ Kennemerland Deelnemende partners: Jeugdgezondheidszorg Kennemerland,  VUmc Duur: 2014 - 2019
Financiers: JGZ Kennemerland en Amsterdam UMC, locatie VUmc
Contactgegevens: l.smit@jgzkennemerland.nl, m.hoogsteder@vumc.nl

Lucy Smit Lucy Smit

Daniëlle Kornet - van der Aa Daniëlle Kornet - van der Aa

Mariëtte Hoogsteder Mariëtte Hoogsteder