M@ZL app (2018-2020)

Verzuimaanpak op middelbare scholen

Free photo 126179803 © creativecommonsstockphotos - Dreamstime.com Free photo 126179803 © creativecommonsstockphotos - Dreamstime.com

M@ZL (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling) is een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. GGD Flevoland en Amsterdam UMC ontwikkelden een app voor jongeren, ter ondersteuning van M@ZL. Dit gebeurde samen met jongeren op middelbare scholen in Flevoland en met professionals van de GGD, JGZ, scholen, gemeenten en jeugdhulp in drie regio’s.

Het doel van de M@ZL app is om jongeren meer regie en verantwoordelijkheid te geven over hun verzuim en terugkeer naar school, en om hen hierbij te ondersteunen. Bekijk hier een bericht over het project.

De M@ZL app was alleen tijdens de onderzoeksperiode beschikbaar. Wanneer de app opnieuw beschikbaar komt, laten we dat hier en via het NCJ weten.

Resultaten en publicaties

 • Een factsheet over ontwikkeling van de M@ZL app
 • Hoogsteder MHH, Douma LN, Eskens CGA, Berendsen RL, Vanneste YTM, Schaafsma FG. Professionals' and Students' Perceived Needs for an Online Supportive Application for Reducing School Absence and Stimulating Reintegration: Concept Mapping Study. JMIR Form Res. 2021 Jun 21;5(6):e24659. doi: 10.2196/24659. PMID: 34152275; PMCID: PMC8277345. PubMed-link
 • Hogerwerf-van Dam IAM, Douma LN, Hoogsteder MHH. De M@ZL-app: een eHealthapplicatie ter ondersteuning van de aanpak bij ziekteverzuim. Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2021 Apr 14:1–5. Dutch. doi: 10.1007/s12452-021-00244-9. Epub ahead of print. PMCID: PMC8044661. NCBI-link

  Projectgegevens

  Onderzoeker: Linda Douma (Amsterdam UMC, Locatie VUmc)
  Projectleider
  : Gijs Roelofsen (GGD Flevoland), Mariëtte Hoogsteder (Amsterdam UMC, Locatie VUmc / Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid).
  Deelnemende JGZ organisaties: GGD Flevoland, JGZ Almere, GGD West-Brabant, GGD Amsterdam.
  Periode: 1 mei 2018 – 1 september 2020
  Financiers: ZonMw
  Contactgegevens: G.Roelofsen@ggdflevoland.nl | m.hoogsteder@amsterdamumc.nl