Domein: Leiderschaps-, team- & persoonlijke ontwikkeling

Om hoogwaardige zorg te kunnen leveren dragen onze trainers en coaches bij aan de leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling van (zorg)professionals binnen Amsterdam UMC en andere (inter)nationale zorgorganisaties. Professionals en (aankomende) leidinggevenden kunnen bij ons terecht voor diverse excellente leergangen en trainingen, voor het ontwikkelen van vaardigheden, het (leren) stilstaan, onderzoeken en reflecteren in het eigen ontwikkelingsproces en de factoren die daarop van invloed zijn.

Voor individuen, teams en afdelingen bieden wij: coaching, procesbegeleiding en trainingen en intervisie op maat, in thema’s als leiderschap, samenwerken, communicatie, visie, strategie en cultuur.

Overzicht aanbod cursussen

Kwaliteit: TeAMS
Binnen het Domein leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling van (zorg)professionals valt het programma TeAMS. TeAMS is een programma van trainingen en evaluaties voor multidisciplinaire teams. Versterking van de niet-technische vaardigheden van de medisch specialist staan centraal tijdens deze trainingen en de focus ligt op samenwerking.

Binnen TeAMS valle drie type trainingen:
een training gericht op het verbeteren van de werkwijze in een multidisciplinair overleg (MDO),
een training waarin gewerkt wordt met gesimuleerde situaties acute situaties (SIM) en
een training die bijdraagt aan effectiever communiceren in complexe samenwerkingssituaties (CST).

Meer over TeAMS

Contactpersoon Domein

Marjo van Tol
ma.vantol@vumc.nl
020-4441766