Domein: Leiderschaps-, team- & persoonlijke ontwikkeling

Leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling van (zorg)professionals en (aankomende) leidinggevenden binnen Amsterdam UMC en andere zorginstellingen is onontbeerlijk voor organisaties die hoogwaardige zorg moeten leveren. Onze trainers en coaches dragen bij aan die ontwikkeling. We bieden diverse excellente leergangen en trainingen, coaching, procesbegeleiding en intervisie met betrekking tot leiderschap, samenwerken, communicatie, visie, strategie en cultuur.

Contactpersoon

Marjo van Tol, e-mail: ma.vantol@amsterdamumc.nl, telnr. 020 - 44 41766

Overzicht aanbod cursussen