Domein: Leiderschaps-, team- & persoonlijke ontwikkeling


Leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling van (zorg)professionals en (aankomende) leidinggevenden binnen Amsterdam UMC en andere zorginstellingen is onontbeerlijk voor organisaties die hoogwaardige zorg moeten leveren. Onze trainers en coaches dragen bij aan die ontwikkeling. We bieden diverse excellente leergangen en trainingen, coaching, procesbegeleiding en intervisie met betrekking tot leiderschap, samenwerken, communicatie, visie, strategie en cultuur.

Contactpersoon

Nicole Hermans, e-mail: n.p.t.hermans@amsterdamumc.nl telnr. 020 - 44 41766

Nieuws en artikelen

COSTA Interprofessioneel: elkaar snappen, daar draait het om
Van inzicht in je leven tot APK-sessie
Meer dan even een momentje in het nu

Het perfecte terrasje
MDO-observatietrainingen: Bewustwording van patronen zorgt voor beter overleg
Teams zijn de basis van de zorg
Training en begeleiding van promovendi: ook voor ervaren promotors