Domein: Leiderschaps-, team- & persoonlijke ontwikkeling

Leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling van (zorg)professionals en (aankomende) leidinggevenden binnen Amsterdam UMC en andere zorginstellingen is onontbeerlijk voor organisaties die hoogwaardige zorg moeten leveren. Onze trainers en coaches dragen bij aan die ontwikkeling. We bieden diverse excellente leergangen en trainingen, coaching, procesbegeleiding en intervisie met betrekking tot leiderschap, samenwerken, communicatie, visie, strategie en cultuur.

Overzicht aanbod cursussen

Contactpersoon Domein

Marjo van Tol
ma.vantol@vumc.nl
020-4441766