Domein: Vakinhoudelijke professionalisering

Binnen het domein Vakinhoudelijke professionalisering ligt de focus op het versterken van alle patiëntgerelateerde functies binnen én buiten Amsterdam UMC/locatie VUmc ten behoeve van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Wij adviseren en begeleiden bij het aanleren, verdiepen en borgen van state of the art vakinhoud. We maken programma’s op maat en zijn daarin snel en doeltreffend. Daarin trekken we samen op met onze opdrachtgevers.

Onze expertise ligt op het gebied van het vertalen van leervragen naar onderwijs. We maken gebruik van diverse, eigentijdse onderwijsvormen. Het werkplekleren krijgt een steeds belangrijkere rol in onze programma’s. Voor al onze programma’s maken we gebruik van de beste professionals uit de praktijk.

overzicht aanbod cursussen

Contactpersonen

Yvette Bomert
y.bomert@vumc.nl
020-44 45537