Domein: Vakinhoudelijke professionalisering

Wij ontwikkelen en organiseren inspirerende en moderne vakinhoudelijke bij- en nascholingsprogramma’s (kort- en langdurende) voor zorgprofessionals en onderzoekers op thema’s die aansluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn klinisch redeneren, palliatieve zorg, vrouw-kind en acute en intensieve zorg. U kunt zich inschrijven voor een scholing uit ons bestaande aanbod of samen met ons een maatwerk programma ontwikkelen.

Onze expertise ligt op het gebied van het vertalen van leervragen naar best daarbij passend onderwijs. Wij maken gebruik van diverse, eigentijdse onderwijsvormen met de beste professionals uit de praktijk. Het werkplekleren krijgt een steeds belangrijkere rol in onze programma’s.

Inschrijven voor een scholing uit ons bestaande aanbod? Of samen met ons een maatwerk programma ontwikkelen? Neem contact op met:

Karin van Dijk, e-mail: k.vandijk@amsterdamumc.nl, telnr. 020 - 44 41724
Yvette Bomert, e-mail: y.bomert@amsterdamumc.nl, telnr. 020 - 44 45537

Overzicht aanbod cursussen