Domein: Vakinhoudelijke professionalisering

Wij ontwikkelen en organiseren inspirerende en moderne vakinhoudelijke bij- en nascholingsprogramma’s (kort- en langdurende) voor zorgprofessionals en onderzoekers op thema’s die aansluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn klinisch redeneren, palliatieve zorg, vrouw-kind en acute en intensieve zorg. U kunt zich inschrijven voor een scholing uit ons bestaande aanbod of samen met ons een maatwerk programma ontwikkelen.

Onze expertise ligt op het gebied van het vertalen van leervragen naar best daarbij passend onderwijs. Wij maken gebruik van diverse, eigentijdse onderwijsvormen met de beste professionals uit de praktijk. Het werkplekleren krijgt een steeds belangrijkere rol in onze programma’s.

Inschrijven voor een scholing uit ons bestaande aanbod? Of samen met ons een maatwerk programma ontwikkelen? Neem contact op met:

Karin van Dijk, e-mail: k.vandijk@amsterdamumc.nl, telnr. 020 - 44 41724
Yvette Bomert, e-mail: y.bomert@amsterdamumc.nl, telnr. 020 - 44 45537

Nieuws en artikelen

Schouder aan schouder - ook zorg, onderwijs en HR
Nieuw vanaf 2022: curus Oogheelkundig medewerker

CARIBHA - De basis voor meer gezamenlijk opleiden
Klinisch Redeneren voor verpleegkundigen: het belang van het totaalplaatje

Palliatieve zorg - Een continue cirkel van leren en ontwikkelen

Voedingassistent 2.0
Het perfecte terrasje

Cursus Voortplantingsgeneeskunde in een nieuw coronaproof jasje
Even een Time Out (om beter van buiten naar binnen te leren kijken)
Oefening baart kunst: training voor docenten palliatieve zorg
Train the trainer met Team Based Learning
Leermeesters klinisch redeneren opgeleid op Aruba
Opnieuw arts na BIG-herregistratie scholingsproject
Bekwaamhedenregistratie: Iedereen aantoonbaar bevoegd en bekwaam